Vibrační deska Lumag RP 160HPC - 160Kg

Lumag RP 160HPC
Vibrační deska Lumag RP 160HPC - 160Kg

Vibrační deska Lumag RP 160HPC - 160Kg

Cena půjčení 24 hod = 850,- Kč / den s plnou nádrží (palivo nutno doplnit zpět nebo doplatit) + 10.000,- Kč vratná záloha.
Cena za vypůjčení více než 3 dny -10% z ceny

Půjčení gumové podložky - 50,- Kč / den
Platba se provádí celá v době výpůjčky - předání stroje nebo nářadí. 
Potřebné dokumenty - OP + 2. doklad ( ŘP, Pas ... ) nebo OP + platný Živnostenský list.
Stroje a nářadí se předávají očištěné a veškeré závady je nutno hlásit ihned, v opačném případě budou přičteny k tíži zákazníka !

Palivo NATURAL 95

 

Technické parametry:
 • Benzinový motor LUMAG OHV 270 cm³
 • Výkon motoru: 6 kW
 • Délka desky: 650 mm
 • Šířka desky: 500 mm
 • Odstředivá síla: 30 kN
 • Maximální posuv: 25 m/min
 • Účinná hloubka hutnění: 50 cm
 • Max. dovolené naklonění motoru: 20°
 • Úroveň hladiky hluku LWA 104 dB(A)
 • Hmotnost 158 kg
Výbava - vlastnosti:
 • Kompaktní výkonná vibrační deska s reverzním chodem (vpřed a vzad) jakož i s vynikajícími hutnícími vlastnostmi. 
 • Multifunkční zařízení vhodné pro střední až obtížné hutnící práce obzvláště na zahradách, při krajinných a stavebních úpravách terénu.  
 • Vibrační deska je značně hbitá a hlavně snadno ovladatelná nejen vpřed ale i vzad.
 • Tímto strojem lze snadno provádět i hutnění na malém, resp. úzkém prostoru.

Vibrační deska patří mezi hutnící stroje, tj. stroje určené pro hutnění zemin nebo živic, tedy asfaltu. Pracovní částí je ocelová nebo ocelolitinová deska, na které je umístěn vibrátor, nejčastěji poháněný spalovacím motorem. Vlivem vibrací se deska pohybuje a současně tyto vibrace přenáší na hutněný materiál.

POZOR! Nezodpovídáme za chybné užívání jakýkoli strojů, nástrojů nebo nářadí poskytovaných půjčovnou Elektrofyzika s.r.o.. Pracujte s nástroji, stroji a nářadím VŽDY jen k účelu, ke kterému byly vyrobeny a v souladu s bezpečností práce. Používejte vlastní ochranné oděvy a pomůcky. Použití kteréhokoli stroje, nástroje nebo nářadí je na vlastní nebezpečí zákazníka. POZOR!

Lumag RP160

Technická specifikace:
 • Účinná hloubka hutnění: 50 cm
 • Maximální posuv: 25 m/min
 • Délka desky: 650 mm
 • Šířka desky: 500 mm
 • Hmotnost 158 kg
 • Palivo NATURAL 95
 • Odstředivá síla: 30 kN
 • Chod vpřed i vzad
Cena:
850 Kč