žebřík VENBOS 3 x 11 příček

žebřík VENBOS 3 x 11 příček

Nabízíme k zapůjčení profesionální žebřík VENBOS dosahující maximální pracovní výšky 7,65m, možnost nastavení různých výšek dle specifikace.

Cena půjčení / den = 150,- Kč + 1.000 Kč vratná záloha.
Cena za vypůjčení více než 3 dny -10% z ceny
Platba se provádí celá v době výpujčky - předání stroje nebo nářadí. 
Potřebné dokumenty - OP + 2 doklad (ŘP, pas...) nebo OP + platný živnostenský list.

POZOR! Nezodpovídáme za chybné užívání jakýkoli strojů, nástrojů nebo nářadí poskytovaných půjčovnou Elektrofyzika s.r.o.. Pracujte s nástroji, stroji a nářadím VŽDY jen k účelu, ke kterému byly vyrobeny a v souladu s bezpečností práce. Používejte vlastní ochranné oděvy a pomůcky. Použití kteréhokoli stroje, nástroje nebo nářadí je na vlastní nebezpečí zákazníka. POZOR!

Stroje a nářadí se předávají očištěné a veškeré závady je nutno hlásit ihned, jinak budou přičteny k tíži zákazníka!

Technická specifikace:
  • výška 3,2m
  • výška 5.5m
  • výška 7,65m
Cena:
150 Kč