Reklamační protokol

 

Reklamační protokol

Půjčovny stavebního lešení, nástrojů, přístrojů, nářadí a mechanizace

dodavatele :

společnosti Elektrofyzika s.r.o.

Vavřinec 89, 679 13, Vavřinec

IČ : 03054721

DIČ : CZ03054721

Společnost je registrována v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C 83419

 

( vyplňte pečlivě a pravdivě veškeré níže uvedené údaje )

 

Zákazník ( odběratel ) :

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jméno a příjmení ( název firmy ) :

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Platná adresa : _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

IČ + DIČ ( je-li odběratelem firma )

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Telefon 1 : __________________________________________________________________Telefon 2 : _____________________________________________________________________

 

E-mail ( adresa elektronické pošty ) :

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Rodné číslo / Číslo OP ( je – li odběratelem soukromá osoba ) :

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dne : __________________ jsem od Vaší společnosti Elektrofyzika s.r.o. provedl / a výpůjčku následujícího 1 :

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dne : __________________ v ____________________ hodin jsem zjistil / a následující závady 2 :

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Závady dokladuji / nedokladuji 3 fotodokumentací, kterou přikládám / nepřikládám 4 přílohou tohoto „Reklamačního protokolu“.

V souladu s bodem 7) Obchodních podmínek Vaší společnosti platných pro Vaši půjčovnu tímto reklamuji výpůjčku ( vypůjčené zboží / nebo / služby ) a požaduji / nepožaduji 5 náhradu v přibližné výši : ______________________________________________________________ ,- Kč

s ohledem na závady popsané výše v tomto „Reklamačním protokolu“.

Prohlašuji na svou čest, že jsem veškeré údaje vyplnil pravdivě.

Žádám Vás o kladné vyřízení této reklamace a výslovně souhlasím s tím, aby tato reklamace byla s mou osobou řešena individuální dohodou a výslovně prohlašuji, že jsem se seznámil s platným zněním Vašich „Obchodních podmínek“.

 

 

Vysvětlivky :

  1. Podrobně vypište – popište název zboží / služby - služeb

  2. Co nejpodrobněji popište zjištěné závady a nebo důvody proč zboží / služby reklamujete

  3. V případě, že dokladujete závadu fotodokumentací nehodící se škrtněte

  4. Nehodící se škrtněte

  5. V případě, že výslovně požadujete finanční kompenzaci nebo / navrácení složené zálohy / záloh nezávazně odhadněte její výši. Nehodící se škrtněte. Faktická výše s Vámi bude projednána v rámci individuální dohody.

 

 

V : __________________ dne : _____________________

 

 

__________________________

 

podpis / podpis + otisk razítka

 

Tento reklamační protokol je ke stažení ve formátech .odt .doc .pdf .rtf .ott

( Kliknutím na zkratku formátu dojde k otevření dokumentu v novém okně prohlížeče a dojde k jeho stažení. Kliknutím na odkaz ke stažení s tím souhlasíte. )

K otevření souborů lze použít programy Microsoft Word , Open Office a Adobe acrobat a nebo ( .rtf ) prostřednictvím integrovaných textových editorů Vašeho operačního systému

( Kliknutím na název software dojde k otevření hypertextového odkazu výrobce v novém okně a bude Vám nabídnuta instalace. V případě, že dojde k chybě v prohlížeči a nebo je odkaz nefunkční, kontaktuje nás. )